Makaleler

 

Reklam Müzikleri

Jingle

Web Sitesi Açılış Seslendirme

Slogan Oluşturma

 

 

Jingle

 

Jingle çalışmalarının akılda kalıcı olması, Amerika'da bilimsel araştırmalara da konu olmuştur; uzmanlar, şarkılı müzikli reklamların diğer reklam türlerine göre, hedef kitle üzerinde daha etkili olduğunu ve akılda kaldığını ortaya koymuştur.


Teknik anlamda biz çalışmalarımızda, akılda kalıcılığı sağlayabilmek için, kolay melodiler, ikilemeler ve kafiyeli sözleri tercih ediyoruz... Bu tarz çalışmalarda, mesajı dinleyen binlerce insan olduğunu unutup, sanki tek kişi ile konuşur gibi oluşturmak ve tek bir temel ikna edici fikir üzerine konsantre olmak gerekmektedir. Ayrıca duymaya dayalı reklâmlarda ilk beş-altı saniyede reklâma dikkat çekmek şarttır. Diğer taraftan mesaj sıklığı da akılda kalıcılığı en çok etkileyen faktördür. Yani hedef kitle, ne kadar sık duyarsa, o kadar çabuk benimser. Bu son nokta, reklamverenin stratejik planlamasıyla doğrudan ilişkilidir.


Biz çalışmalarımızı, süresi ne olursa olsun, ezberlenebilecek, bir kaç ana sözcükle destekleyip, müzikal yapısını da kolay ezberlenebilir melodiler üzerine kuruyoruz... Bilinçaltında yer edebilecek sözler ve müzikler oluşturuyoruz... Hedef kitlenin yapısını öngörerek, kadınlara, erkeklere, çocuklara yada ailelere yönelik olarak değerlendiriyoruz. Uçsuz bucaksız hayal üreticiliği içinde, en somut noktaları kullanmaya çalışıyoruz...

 

Örneğin radyo reklamları, sadece duymaya yönelik mesaj üretebilir, kullanılan efektler ve metnin yorumu, seslendirilmesi, dinleyicinin hayal dünyasını harekete geçirir. Dinleyici duyduklarına, kendine göre nesnel görüntüler giydirir.

 

 

İşte bu örneklere bağlı olarak denilebilir ki, meydana getirilecek jingle çalışmasının akılda kalıcılığı konusu, kullanılacak medya araçlarıyla ve mesaj sıklığı ile yakından iligilidir. Diğer yandan insanın bilinçaltına en çabuk yer edinen türdedir. Tek başına jingle, firma veya ürünü nasıl isteniyorsa yada nasıl tanınması gerekiyorsa o ifade ve türde anlatan, etki oranı diğer reklam türlerine göre daha sempatik

duygular oluşturan bir prodüksiyon ürünüdür.

 

 

Site Haritası

JingleMuzik.Com


jinglemuzik